STRUKTUR LEMBAGA

STRUKTUR LEMBAGA LP2M

Ketua                                                         : Dr.  H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag

Sekretaris                                                : Mokh. Sya’roni. M. Ag

Kepala Pusat :

– Penelitian dan Penerbitan    : Dr. Hamdan Hadi Kusuma, S. Pd, M. Sc

– Pengabdian kepada Masyarakat      : Mukhamad Rikza S. PdI, M. Si

– Pusat Studi Gender dan Anak             : Titik Rahmawati, M. Ag

Kasubbag TU                                              : Dra. Hj. Nur Khotimah, M.Si

Staff : 

 1. Dr. Rusmadi, M.Si.
 2. Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I
 3. Lilif Muallifatul Khorida F, M.Pd.I
 4. Nurcholis, S.Pd.I.
 5. Rin Endah Hidayati, S.Pd.I.
 6. Erna Wijayanti, M. Pd
 7. Ira Nailas Sa’adah, M. Si
 8. Nisa Rasyida, M. Pd
 9. Sri Mulyanti, S. Si., M. Pd
 10. Aang Asari, S. HI., M. H
 11. Winarto, S. Th. I., M. S. I