STRUKTUR LEMBAGA

STRUKTUR LEMBAGA LP2M

Ketua                                                         : Dr.  H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag

Sekretaris                                                : Mokh. Sya’roni. M. Ag

Kepala Pusat :

– Penelitian dan Penerbitan    : Dr. Hamdan Hadi Kusuma, S. Pd, M. Sc

– Pengabdian kepada Masyarakat      : Mukhamad Rikza S. PdI, M. Si

– Pusat Studi Gender dan Anak             : Titik Rahmawati, M. Ag

Kasubbag TU                                              : Hj. Khotijah, S.Ag

Staff : 

  1. Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I
  2. Erna Wijayanti, M. Pd
  3. Ira Nailas Sa’adah, M. Si
  4. Nur Ahmad, M.A., M. Pd
  5. Ella Izzatin Nada S.Pd., M.Pd
  6. Solkhah Mufrikhah, M. Si.
  7. Faridah Luthfah, S. Pd.I.
  8. Mujiyono